Vråks spelportar

Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta.
Vråks spelportar

Vråks officiella forum och kontaktsida


  Årsmötesprotokoll 2012

  Jacen
  Jacen
  Läs mitt inlägg eller dö!
  Läs mitt inlägg eller dö!


  Antal inlägg : 33
  Join date : 09-09-23
  Age : 34
  Ort : Växjö

  Årsmötesprotokoll 2012 Empty Årsmötesprotokoll 2012

  Inlägg  Jacen ons mar 21, 2012 11:08 pm

  Såhär blev det, rejoice!

  VRÅK Årsmöte 2012 – 4/3-12

  §1 Mötet öppnades av Daniel Thaung.

  §2 Mötet anses vara behörigt.

  §3 Daniel Thaung valdes till mötesordförande.

  §4 Fredrik Johansson valdes till mötessekretare

  §5 Alexander Paulsen valdes till justerare

  §6 Röstlängd: 3 betalande medlemmar från 2011: Daniel Thaung, Fredrik Johansson, Alexander Paulsen.

  §7 Dagordningen fastställd.

  §8 Daniel Thaung gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011.
  Styrelsens verksamhetsberättelse 2011:
  Vråks styrelse har beslutat att Vråk ska utöka sin verksamhet med brädspel och kortspel. Beslut om inköp som går till privatpersoner skall inte göras utan bara inköp till föreningen.

  Rollspelsinköp:
  Vråk har köpt in följande spel under året:
  Anima the RPG
  World of Darkness – grundbok
  Werewolf the Forsaken – grundbok
  Pendragon
  Dragonborn – Player´s Handbook,
  -Gamemaster´s Handbook
  -Äventyret The Fire Within
  Toons – The Cartoon Roleplaying Game
  Macho Women With Guns
  Bortom – Lögnens slöja

  Övriga inköp:
  The Red dragon inn
  The Red dragon inn 2
  The Red dragon inn 3
  The Red dragon inn, Gambling? I'm in!
  Isla Dorada
  Cutthroat caverns
  Fishing for Terrorists
  Zombie, Ninja, Pirates
  Samt modeller för visual aid

  Policy och styrning:
  Styrelsen har skrivit policys för ekonomi och material/lån av material. Styrelsen har även skapat en rollbeskrivning på styrelsemedlemmarnas ansvar och uppdrag. Vi har sökt och fått bidrag ifrån Sverok och Studiefrämjandet enligt förespråkad plan.

  Övrigt:
  31 December 2011 hade VRÅK 19 betalande medlemmar, varav 0 var födda 1994 eller senare. Av dessa är det bara Fredriks spelgrupp som träffats och spelat regelbundet. Samtliga böcker vi köpt in har inte heller använts, men detta beror även till viss del på att vi köpte in betydligt fler böcker än beräknat.

  §9 Daniel Thaung gick igenom den ekonomiska berättelsen.
  Ekonomisk berättelse 2011
  Intäkter:
  Sverok 5125 kr / 5125kr
  Kommunen 2000 kr / 0kr
  Studiefrämjandet 2000 kr / 2009kr
  Medlemsavgifter 850 kr / 900kr
  Summa intäkter 9975 kr / 8034kr

  Utgifter
  Bankkort 350 kr / 350kr
  Bankgiro 250 kr / 250kr
  Rollspelsprodukter 5000 kr / 1869kr
  Lajv 3500 kr / 0kr
  Övrigt 500 kr / 3833kr
  Summa utgifter 9600 kr / 6302kr

  Resultat: +375 kr / +1732kr

  Saldo från 2010: 1060,9 kr
  Balans på konto: +2792,9kr

  §10 Fredrik Johansson gick igenom revisorns berättelse.

  §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §12 David Petersson valdes till ordförande.
  Jonas Davidsson valdes till kassör.
  Louise Petersson valdes till sekreterare.

  §13 Håkan Pettersson valdes till revisor.

  §14 Gustav Sundin valdes till valberedare.

  §15 Verksamhetsplan för 2012 godkändes.
  Verksamhetsplan 2012
  Med tanke på det svala intresse för föreningsaktiviteter under 2011 uppmanar den avgående styrelsen att den nya styrelsen ska sikta in sig på mer konkreta och handfasta mål. Verkligheten och idealet är för närvarande inte detsamma, och därför anser vi att den nya styrelsen ska arbeta mot följande mål:
  1. Behålla så många befintliga medlemmar som möjligt.
  2. Uppmuntra medlemmar att ha en aktivare roll i föreningen.
  3. Att göra en intresseenkät bland medlemmar.
  4. Styrelsen ska arbeta fram en beredskapsplan om föreningen måste avvecklas 2013.
  5. Överleva till nästa årsmöte.

  §16 Budget och medlemsavgift för 2012 godkändes
  Medlemsavgiften för 2012 blev 50kr.
  Budget 2012:
  Intäkter:
  Sverok 5125kr
  Studiefrämjandet 2000kr
  Medlemsavgifter 850kr
  Summa intäkter 7975kr

  Utgifter:
  Bankkort 350kr
  Bankgiro 250kr
  Rollspelsprodukter 2500kr
  Lajv 1000kr
  Övrigt 3500kr
  Summa utgifter 7600kr

  Resultat: +375kr

  §17 Motion 1 nekades.
  Retroaktivt medlemskap 2011:
  Mot bakgrund av att det finns för få medlemmar i föreningen som visar intresse för att sitta i styrelsen, anser motionären:
  Att personer som visat stort intresse för styrelsearbete eller på andra vis verkat i enighet med föreningens intressen, ska räknas som fullvärdiga medlemmar för verksamhetsåret 2011.

  §18 Fredrik Johansson valdes till Materialförvaltare
  Dennes uppgift är att förvalta föreningens materiella tillgångar när de inte befinner sig hos lämplig styrelsemedlem. Lämplig anses den som enkelt kan nå en majoritet av föreningens medlemmar om de vill ha tillgång till materialet.

  §19 Årsmötesordförande Daniel Thaung avslutade mötet.
  Sekreterare, Fredrik Johansson  Justerare Alexander Paulsen


  _________________
  For Land, Lord, and Lulz!

   Aktuell tid och datum: tis dec 07, 2021 8:13 am